Bi Bi Wedding Planner

• Địa chỉ: 20/8 Nguyễn Trường Tộ P12 Q4 ,TPHCM

• Số điện thoại: 090 972 0883

• Email: bibiparty.com@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://BiBiWeddingPlanner.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/tochucthoinoi/